Den första bekräftade referensen om slottet i Grodziec är från Påve Hadrian IV bulla från år 23.04.1155. Prins Boleslaw Wysoki (Boleslav den långe) skapade år 1175 en fristad åt Cistercianer Munkar från Lubiaz. Under Henryk Brodaty (Henrik den skäggige) styre byggdes det dåtida träslottet om till ett stenslott. Grunderna till slottskyrkan är tillägnade St Hedvig. Under 1300-talet och delvis under 1400-talet tillhörde slottet adelsfamiljen Busewoy. Under tiden för Hussit-krigen plundrades slottet.

Under 1470 köpte prinsen av Legnica Fredrik den förste slottet. Han tog murare från Wroclaw, Legnica och Goerlitz för att ge slottet den form det har idag. Efter prinsens död och på order av hans son Fredrik den andre fortsatte dessa arbeten. Slottet i Grodziec blev nu en utav de vackraste Gotisk-Ränessans byggnaderna i Schlesien (län i sydvästra Polen). Byggnationerna slutfördes samtidigt som prins Fredrik den andre gifte sig med prinsessan Sophie von Hohenzollern. Bröllopsfesten hölls på slottet och tornerspel gavs som underhållning. Under 30-åriga kriget intogs slottet av prins Albrecht Wallensteins styrkor och eldhärjades. Skadorna blev relativt omfattande då slottet saknade ett yttre fort. Under 1600 och 1700 talen gjordes flera försök att återuppbygga slottet, men dessa var oftast utan lyckat resultat. År 1800 blev prins Jan Henryk IV von Hochburg av kungadömet Ksiaz ägare av slottet och först då inleddes seriösa försök att renovera och restaurera slottet. Napoleon krigen försenade arbetarna lite men redan under 1800-talets andra hälft var slottet i Grodziec känt som ett av första slotten i Europa att ta emot turister. Arbetet med att bevara slottet och återge slottet sitt ursprungliga utseende fortsatte och år 1900 gick slottet i baron Dr Wilibald von Dirksens ägo. Han satsade mycket på design och lät dåtidens stora namn Bodo Ebhardt leda konservationsarbetet. År 1908 var kejsare Wilhelm II här som gäst under öppningsceremonin av det ”nygamla” slottet. Efter detta har slottet bl.a. varit museum för Schlesiens Historik och Antik sällskap, restaurang, och härbärge. Efter andra världskriget brändes delar av slottet 1945 och idag ägs det av kommunen som försöker återge och restaurera slottet igen till dess glansdagars skick.

Under våren och sommaren 2004spelade Sverige Television in ”Riket” här. Resor till slottet och inspelningsplatsen kommer att ordnas från Sverige med svensk reseledare. Håll utkik på denna hemsida för mer information.